Spring in the air/Vår i luften

  
Spring is in the air

 
Here in Chattonooga they are saying that it has been the coldest spring since they don’t know when … main thing is that that it IS spring, and that everything is starting to burst with life: flowers are starting to bloom, the leaves on the trees are about to bud and birds are singing and nesting. Chase and I saw a bird that dropped a long straw of dry grass today, but Chase put it where the bird could pull it to the nest-to-be. A little later on the straw was gone, so I guess the bird made use of it after all.


The pear trees are blooming now and they are very pretty:

  

In Swedish/på Svenska:
Det är vår i luftenHär i Chattanooga säger de att det har varit den kallaste våren i mannaminne … huvudsaken är dock att det ÄR vår, och att allting börjar sjuda av liv: blommorna börjar att blomma, löven på träden spricker ut och fåglarna sjunger och bygger bon. Chase och jag såg en fågel som tappade ett långt grässtrå idag, men Chase lade upp det där fågeln kunde dra det till det blivande nästet. Något senare så var strået borta, så jag förmodar att det kom fågeln till nytta i alla fall.
 
Prydnadspäronträden blommar nu och de är väldigt vackra (se bild ovan).
 

Comments

Popular posts from this blog