Easter in the West


Easter in The West

You may wonder why I, in the year of 2011, am writing about an Easter two years ago. Well, it was not like any other. Usually I would have worked at the ski resort in Hassela and then gone to my parents to enjoy a smorgasbord, but … it so happened that I had my mind set to go west. Love was calling, a love by the name of Chase Rogers. From an outsider’s point of view it must have looked like this little Kriz had gone -if not insane - well, at least half-crazy.

Chase Rogers came across Kriz’s myspace site (www.myspace.com/kriztinacountryfied) in October 2008. According to Kriz, Chase started sending flirtatious messages and comments from his myspace (http://www.blogger.com/www.myspace.com/chaserogers1) to hers, and obviously it worked, because after a time they exchanged email addresses and later on phone numbers. Soon enough, the phone bill got up to the same amount as an air flight ticket, so Kriz decided to go over to check “that cowboy” out at the end of 2008. The visit went well, and thereafter three exhausting months followed. It does take some time and effort to make a  transition  from one life to another. Plus the time difference when all a person in love wants to do is to hear the dear one’s voice once in a while. And on top of that put the work at the ski resort.

That’s how it came to that I spent Easter in The West 2009. It’s celebrated different from the Swedish traditions, since in Sweden there are five days of Easter, Thursday through Monday (Thursday is not a Holiday, though), while in the States there is only one day, Easter Sunday. Chase and I didn’t have much of a celebration on my first Easter in Chattanooga as I was completely worn out, and it took about two weeks for me to recuperate. I will make it up to us and slowly incorporate some Swedish Easter traditions step by step.Translation into Swedish below.


Påsk i Väst

Du kanske undrar varför jag, när det är 2011, skriver om en påsk for två år sedan. Jo, den var inte som någon annan. Vanligtvis skulle jag ha jobbat i skidbacken i Hassela och sedan åkt till mina föräldrar för att äta påskbuffé, men ... det hände sig så att jag hade sinnet inställt på att åka västerut. Kärleken kallade, en kärlek vid namn Chase Rogers. Från en utomståendes synvinkel måste det ha sett ut som att denna lilla Kriz hade - om inte tappat forståndet -  blivit minst halvtokig.

Chase R ogers råkade på Kriz’ myspacesida (www.myspace.com/kriztinacountryfied) i oktober 2008. Enligt Kriz, så började Chase skicka flörtiga meddelanden och kommentarer från hans myspace (http://www.blogger.com/www.myspace.com/chaserogerscountry1) till hennes, och bevisligen så funkade det, för efter ett tag så utvaxlade de epostadresser och senare också telefonnummer. Snart nog var telefonräkningen uppe i samma summa som kostnaden för en flygbiljett, så Kriz bestämde sig för att åka över och kolla in ”den där cowboyen” i slutet av 2008. Besöket gick fint, och därefter följde tre utmattande månader. Det tar ju lite tid och möda att överga från ett liv till ett annat. Plus tidskillnaden när allt en person som är kär vill göra är att höra kärestans röst lite då och då. Lägg därtill jobbet på skidorten.

Det var så det hände sig att jag kom att tillbringa påsken 2009 i Väst. Den firas annorlunda än i Sverige, eftersom påsken i Sverige varar i fem dagar: torsdag till måndag (torsdagen är inte en helgdag dock), medan de i Staterna endast har en dag: påskdagen.  Chase och jag hade inte så mycket till firande min forsta påsk i Chattanooga, jag var alldeles slut, och det tog ungefär två veckor for mig att återhämta mig. Jag ska gottgöra oss och sakta införa lite Svenska påsktraditioner steg for steg.

Comments

Popular posts from this blog