Why Shelleyridge?

Why Shelleyridge?

Let me introduce you to Shelleyridge, a user on YouTube. She looks a lot like me, sings a lot like me and even writes, walks and talks a lot like me. Well, it actually is me, or was me, since the name is referring to the state of mind I was in when I signed up. What state of mind? Like the mind of somebody that has been mistreated for so long that she feels like she wants to withdraw from the world and only live inside of her own little shell, thereof the first part of the name. Was she all alone in the world? No, no, no woman is an island. But if a goodhearted woman is told enough times in action and words by the one she loves that she is very disliked, a woman can feel like she is unloved by everybody. Some of the songs on “Roads” tell part of that story. Now as for the ridge, it describes another part of who I was, because my last name at that time was Åhs, which means ridge in Swedish.

Why have I not changed the username Shelleyridge then? First of all … I have not found an option where I can change it and secondly … if I had changed it, I would not have been able to tell you my story!Translation into Swedish below/Översättning till Svenska här nedan
Varför Shelleyridge?
Tillåt mig att presentera Shelleyridge, en YouTube-användare. Hon är ganska lik mig, sjunger som jag och till och med skriver, går och pratar som jag. Ja, det är ju faktiskt jag, eller snarare det var jag eftersom namnet hänvisar till det känslotillstånd jag befann mig i vid tidpunkten för registeringen. Vilket känslotillstånd? Jo, det som gör att någon känner sig som att hon vill dra sig undan från världen och endast leva i hennes eget lilla skal (shell=skal) efter att ha blivit illa behandlad väldigt länge. Därav den första delen av namnet. Var hon då alldeles ensam i världen? Nej, nej, ingen kvinna är en ö. Men om en godhjärtad kvinna får höra i ord och handling tillräckligt många gånger att ingen gillar henne av den hon älskar, så känner hon sig till slut ogillad av alla. En del av låtarna på “Roads” berättar en del av den historien. Vad ridge beträffar, så beskriver det en annan del av den jag var, för mitt dåvarande efternamn var Åhs, som betyder ridge på Engelska.

Varför har jag då inte ändrat användarnamnet Shelleyridge? Först och främst … jag har inte hittat något ställe där jag kan ändra det och sedan … om jag hade ändrat det, då skulle jag inte ha kunnat berätta min historia för dig!


http://www.youtube.com/shelleyridge
http://www.cdbaby.com/cd/KriztinaAhsCountryfied
http://www.amazon.com/Roads/dp/B005HZ2916/ref=tmm_msc_title_0?ie=UTF8&qid=1314076784&sr=1-2

Comments

Popular posts from this blog