Biological analphabet

Biological analphabet


My father has always been interested in nature. He knows names of birds, plants, trees ... you name it. He wanted to teach me everything he knows and most of it stayed with me. I remember the first plant he pointed out to me and its name both in Swedish and Latin. It was Vitsippa, or Anemone Nemorosa (Wood Anemone in English). It is a pretty little plant with a flower that has white petals and yellow middle (okay, stemens and pistils). He taught me what plants were poisonous and he showed me one that I could eat. I probably was around 5 or 6 years old. That’s where my interest in nature started.
When I came over to Tennessee, I knew very little, no, nothing about the kinds of plants and trees that grow here. I really felt like a biological analphabet. The flowers and trees were very pretty but I felt frustrated not being able to talk about them. I know how the first immigrants must have felt when they came over here and I admire them, because I can not even start to think about how long it must have taken for them to learn everything they needed to know in order to survive. Now there is internet and I have done some research and learned a little, but I still have long way to go ... My favorite tree in Tennessee is the Tulip Poplar, which also happens to be the state tree. My favorite flower in Sweden is the White Water Lily. If I had said Flax, which is the ”state” flower of my home ”state” Hälsingland in Sweden, you would probably say that I was making it up and ... you’re right! (but I like flax too).


(Translation into Swedish further below/ Översättning till Svenska längre ned)

Link to White Water Lily pictures and description/Länk till Vit näckros, bilder och beskrivning:  http://www.flowersinsweden.com/Nymphaeaalba_page.htm

Om Tulpanträd på Svenska/About Tulip Tree in Swedish:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tulpantr%C3%A4d  (min myspace sida har en bakgrundsbild med en närbild på tulpanträd/my myspace site has a back ground picture with a close up of a tulip tree: www.myspace.com/kriztinacountryfied)

Page with information about flax:Biologisk analfabet

Min pappa har alltid varit naturintresserad. Han kan namnen på fåglar, blommor, träd ... vad som helst. Han ville lära mig allt han kan och det mesta fastnade. Jag kommer ihåg den första blomman han visade mig och dess namn både på Svenska och Latin. Det var vitsippa, eller Anemone Nemorosa (Wood Anemone på Engelska). Det är en gullig liten växt med en vit blomma med gul mitt (okej, ståndare och pistiller). Han lärde mig vilka växter som var giftiga och en som jag kunde äta. Jag tror jag var runt 5-6 år gammal. Det var då som mitt naturintresse började.
När jag kom över till Tennessee så visste jag väldigt lite, nej, ingenting om de olika  växter och träd som växer här. Jag kände mig som en riktigt biologisk analfabet. Blommorna och träden här var väldigt vackra men jag blev frustrerad av att inte kunna prata om dem. Jag förstår hur de första immigranterna måste ha känt sig när de kom hit och jag beundrar dem, för jag kan inte ens börja föreställa mig hur lång tid det måste ha tagit dem att lära sig de behövde veta för att kunna överleva. Nu finns ju internet och jag har gjort lite efterforskningar och lärt mig något, men jag har fortfarade en lång bit kvar ... Mitt favoritträd i Tennessee är Tulpanträdet, som också råkar vara stats-träd här. Min favoritblomma i Sverige är Vit Näckros. Om jag hade sagt lin, som är landskapsblomma för mitt hemlandskap Hälsingland, så skulle ni förmodligen säga att jag hittade på och ... det har ni har rätt i! (men jag tycker om lin också).Flax/Lin


Tulip Tree/Tulpanträd


White Water Lily/Vit Näckros


Comments

Popular posts from this blog