Search This Blog

Wednesday, August 24, 2011

ENG: Places to call Home - SE: Platser att kalla for hemma


 
          
         Ronnskar, Stocka.
            I was born in Stocka by the Baltic Sea.


     
     Bergsjo. Where my father was born.
       Here I spent every summer as a child at my parent's summer cabin.

 
 
Gnarp. I lived almost half of my life here.
You can see that I am a real country girl. 
(Thanks www.bergsjo.nu and Jan Wadin for the picture)


Map of Nordanstig County.
My mother grew up in Hassela. I worked at the ski resort there.
My father was born in Bergsjo. Later he and his family moved to Jattendal, where my mother and father met.

Before I met Chase, I had no clue as to where Chattanooga was. Here's where I live now. (Credit to UTC for the picture)

Chattanooga. View from Lookout Mountain.
(Credit to Wikipedia for the picture)

Chattanooga by the Tennessee River.
Picture taken December 2008 from Point Park, Lookout Mountain.
Tuesday, August 23, 2011

Why Shelleyridge?

Why Shelleyridge?

Let me introduce you to Shelleyridge, a user on YouTube. She looks a lot like me, sings a lot like me and even writes, walks and talks a lot like me. Well, it actually is me, or was me, since the name is referring to the state of mind I was in when I signed up. What state of mind? Like the mind of somebody that has been mistreated for so long that she feels like she wants to withdraw from the world and only live inside of her own little shell, thereof the first part of the name. Was she all alone in the world? No, no, no woman is an island. But if a goodhearted woman is told enough times in action and words by the one she loves that she is very disliked, a woman can feel like she is unloved by everybody. Some of the songs on “Roads” tell part of that story. Now as for the ridge, it describes another part of who I was, because my last name at that time was Åhs, which means ridge in Swedish.

Why have I not changed the username Shelleyridge then? First of all … I have not found an option where I can change it and secondly … if I had changed it, I would not have been able to tell you my story!Translation into Swedish below/Översättning till Svenska här nedan
Varför Shelleyridge?
Tillåt mig att presentera Shelleyridge, en YouTube-användare. Hon är ganska lik mig, sjunger som jag och till och med skriver, går och pratar som jag. Ja, det är ju faktiskt jag, eller snarare det var jag eftersom namnet hänvisar till det känslotillstånd jag befann mig i vid tidpunkten för registeringen. Vilket känslotillstånd? Jo, det som gör att någon känner sig som att hon vill dra sig undan från världen och endast leva i hennes eget lilla skal (shell=skal) efter att ha blivit illa behandlad väldigt länge. Därav den första delen av namnet. Var hon då alldeles ensam i världen? Nej, nej, ingen kvinna är en ö. Men om en godhjärtad kvinna får höra i ord och handling tillräckligt många gånger att ingen gillar henne av den hon älskar, så känner hon sig till slut ogillad av alla. En del av låtarna på “Roads” berättar en del av den historien. Vad ridge beträffar, så beskriver det en annan del av den jag var, för mitt dåvarande efternamn var Åhs, som betyder ridge på Engelska.

Varför har jag då inte ändrat användarnamnet Shelleyridge? Först och främst … jag har inte hittat något ställe där jag kan ändra det och sedan … om jag hade ändrat det, då skulle jag inte ha kunnat berätta min historia för dig!


http://www.youtube.com/shelleyridge
http://www.cdbaby.com/cd/KriztinaAhsCountryfied
http://www.amazon.com/Roads/dp/B005HZ2916/ref=tmm_msc_title_0?ie=UTF8&qid=1314076784&sr=1-2

Saturday, August 13, 2011

Biological analphabet

Biological analphabet


My father has always been interested in nature. He knows names of birds, plants, trees ... you name it. He wanted to teach me everything he knows and most of it stayed with me. I remember the first plant he pointed out to me and its name both in Swedish and Latin. It was Vitsippa, or Anemone Nemorosa (Wood Anemone in English). It is a pretty little plant with a flower that has white petals and yellow middle (okay, stemens and pistils). He taught me what plants were poisonous and he showed me one that I could eat. I probably was around 5 or 6 years old. That’s where my interest in nature started.
When I came over to Tennessee, I knew very little, no, nothing about the kinds of plants and trees that grow here. I really felt like a biological analphabet. The flowers and trees were very pretty but I felt frustrated not being able to talk about them. I know how the first immigrants must have felt when they came over here and I admire them, because I can not even start to think about how long it must have taken for them to learn everything they needed to know in order to survive. Now there is internet and I have done some research and learned a little, but I still have long way to go ... My favorite tree in Tennessee is the Tulip Poplar, which also happens to be the state tree. My favorite flower in Sweden is the White Water Lily. If I had said Flax, which is the ”state” flower of my home ”state” Hälsingland in Sweden, you would probably say that I was making it up and ... you’re right! (but I like flax too).


(Translation into Swedish further below/ Översättning till Svenska längre ned)

Link to White Water Lily pictures and description/Länk till Vit näckros, bilder och beskrivning:  http://www.flowersinsweden.com/Nymphaeaalba_page.htm

Om Tulpanträd på Svenska/About Tulip Tree in Swedish:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tulpantr%C3%A4d  (min myspace sida har en bakgrundsbild med en närbild på tulpanträd/my myspace site has a back ground picture with a close up of a tulip tree: www.myspace.com/kriztinacountryfied)

Page with information about flax:Biologisk analfabet

Min pappa har alltid varit naturintresserad. Han kan namnen på fåglar, blommor, träd ... vad som helst. Han ville lära mig allt han kan och det mesta fastnade. Jag kommer ihåg den första blomman han visade mig och dess namn både på Svenska och Latin. Det var vitsippa, eller Anemone Nemorosa (Wood Anemone på Engelska). Det är en gullig liten växt med en vit blomma med gul mitt (okej, ståndare och pistiller). Han lärde mig vilka växter som var giftiga och en som jag kunde äta. Jag tror jag var runt 5-6 år gammal. Det var då som mitt naturintresse började.
När jag kom över till Tennessee så visste jag väldigt lite, nej, ingenting om de olika  växter och träd som växer här. Jag kände mig som en riktigt biologisk analfabet. Blommorna och träden här var väldigt vackra men jag blev frustrerad av att inte kunna prata om dem. Jag förstår hur de första immigranterna måste ha känt sig när de kom hit och jag beundrar dem, för jag kan inte ens börja föreställa mig hur lång tid det måste ha tagit dem att lära sig de behövde veta för att kunna överleva. Nu finns ju internet och jag har gjort lite efterforskningar och lärt mig något, men jag har fortfarade en lång bit kvar ... Mitt favoritträd i Tennessee är Tulpanträdet, som också råkar vara stats-träd här. Min favoritblomma i Sverige är Vit Näckros. Om jag hade sagt lin, som är landskapsblomma för mitt hemlandskap Hälsingland, så skulle ni förmodligen säga att jag hittade på och ... det har ni har rätt i! (men jag tycker om lin också).Flax/Lin


Tulip Tree/Tulpanträd


White Water Lily/Vit Näckros