Search This Blog

Friday, June 6, 2014

En Dikt På Sveriges Nationaldag - A Poem On Sweden's National Day


En Skål För Sverige

Jag skålar för Sverige i fläderblomssaft
För sommar’n och ljuset och glädjen vi haft;
För språket och ord och fred på vår jord
Och fortsatt gemenskap och kärleksfull livskraft.

No comments:

Post a Comment